Promet (1.r.)

Promet (1.r.)
Vježba za bolje usvajanje gradiva o prometu za prvi razred osnovne škole. Na slici je potrebno pronaći pješake, zebru, semafor, nogostup, kolnik, vozila i bicikliste.