Geometrijska tijela i likovi 1 (1.r.)

Geometrijska tijela i likovi 1 (1.r.)

Tijelo ili lik sa slike rasporedi u grupu gdje pripada.