Pisanje (1.r.)

Pisanje (1.r.)
Pogledaj sliku i napiši što je na njoj.