IJE i JE (1.r.)

IJE i JE (1.r.)

Gdje ide IJE, a gdje JE? Pročitaj napisanu riječ i odredi je li napisana ispravno ili pogrešno. Privuci je u polje kojem pripada.